Dostawa

DOSTAWA

1. Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia, o ile Strony nie ustalą inaczej.

2. Dostawy realizowane są poprzez firmy kurierskie.

3. Maksymalny czas realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni roboczych.

4. Sprzedający wskazuje, że:

1. Z chwilą wydania Towaru Kupującemu lub przewoźnikowi przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedającego przewoźnikowi, jeżeli Sprzedający nie miał wpływu na wybór przewoźnika dokonany przez Konsumenta.

2. Przyjęcie przesyłki z Towarem przez Kupującego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba, że:

1. Szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

2. Zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

3. Ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

4. Szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

3. Koszt transportu zamówienia zależy od wielkości i ciężaru przesyłki:

1. Dla paczek do 30 kg – koszt wynosi 18,99 zł brutto

2. Dla palet o ciężarze do 800 kg i odległości do 300 km – koszt wynosi 150 zł brutto

3. Dla palet o ciężarze do 800 kg i odległości powyżej 300 km – koszt wynosi 180 zł brutto

4. Przesyłki wielkogabarytowe lub inne niestandardowe podlegają każdorazowo indywidualnej wycenie

5. Kupujący nie ponosi kosztów dostawy w przypadku odbioru własnego. Kupujący może osobiście odebrać towar w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00 w magazynie sklepu, który znajduje się pod adresem: Bydgoszcz, ul. Fordońska 246.

4. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności przy odbiorze, do kosztów przesyłki kurierskiej zostanie doliczona kwota 5 zł w przypadku przesyłki kurierskiej przy zamówieniu za co najmniej 250 zł brutto o masie do 30 kg.

5. Powyższe stawki kosztów transportu nie obejmują:

1. papieru ksero – ceny dostawy są ustalane w porozumieniu z Kupującym;

2. wody mineralnej w butelkach 1,5l. – ceny dostawy są ustalane w porozumieniu z Kupującym.

Firma:

Oferta:

Inne: